Taljekorseti kandmise mõju keha antropomeetrilistele näitajatele bikiinifitnessistide näitel

RESÜMEE

Aavamägi, Janika. Taljekorseti kandmise mõju keha antropomeetrilistele näitajatele bikiinifitnessistide näitel. Bakalaureusetöö. Tallinna Ülikool, 2018.

Eesmärk: Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada taljekorseti regulaarse kandmise mõju keha antropomeetrilistele näitajatele.

 

Uuritav kontingent: Uuringus osales 12 bikiinifitnessiga tegelevat sportlast (6 eksperimentaalgrupis ja 6 kontrollgrupis). Uuritavad olid naised vanuses 21-36 a.

Metoodika: Uuritavatel mõõdeti antropomeetrilised näitajad. Eksperimentaalgrupi uuritavad kandsid nelja nädala jooksul iga päev kümme tundi taljekorsetti. Nii eksperimentaal- kui ka kontrollgrupp märkisid uuringu jooksul üles enda igapäevase toitumise kaloraaži ja nii jõu kui ka aeroobse treeningu kestvuse. Uuringu järel toimus kordusmõõtmine.

 

Tulemused: Eksperimentaalgrupil vähenes kehakaal keskmiselt -1,6%, langedes 61,5kg’lt 60,6kg. Kontrollgrupil muutusi polnud. Eksperimentaalgrupil vähenes keha rasvaprotsent keskmiselt -0,61%, kontrollgrupil -1,48%. Eksperimentaalgrupil vähenes rasvamass keskmiselt -3,92% (-0,45kg), kontrollgrupil -5,88% (-0,77kg). Eksperimentaalgrupil vähenes lihasmass keskmiselt -0,3% st -0,2kg. Kontrollgrupil muutusi polnud. Eksperimentaalgrupil väheses puusaümbermõõt keskmiselt -1,4% st -1,5cm. Kontrollgrupil -1,5% st -1,5cm. Eksperimentaalgrupil vähenes taljeümbermõõt keskmiselt -3,1% st -2,2cm. Kontrollgrupil -0,1% st -0,1cm.

Kokkuvõte: Mõõtmiste põhjal eksperimentaalgrupi uuritavate taljeümbermõõt ja rasvamass statistiliselt usaldusväärselt vähenesid, kuid lihasmass jäi samaks. Kontrollgrupi uuritavate taljeümbermõõt ja rasvamass jäid samaks, kuid lihasmass suurenes. Statistiliselt usaldusväärselt vähenesid mõlema grupi keha rasvaprotsent, puusaümbermõõt, Statistiliselt tõenäoliselt ei olnud muutusi uuringu käigus kehakaalus, talje-puusaümbermõõdu suhtarvus ehk WHR’is, ei toitumises ega treeningutes.

 

Võtmesõnad: bikiinifitness, taljeümbermõõt, korsett, taljekorsett, talje treenimine, kaliibermõõtmine, antropomeetrilised näitajad.

Lae alla:
Janika Aavamägi Taljekorseti kandmise mõju keha antropomeetrilistele näitajatele bikiinifitnessistide näitel